Stångörenin kalastustukikohta

Stångörenin kalastustukikohdan länsirantaa

Vaasan Urheilukalastajat omistaa Köklotin (Kaukaluodon) ja Värlaxin pohjoispuolisessa saaristossa Stångören-saaren, joka toimii seuran jäsenten kalastustukikohtana.

Örnörenin/Snaruskäretin itäpuolella sijaitsevan Stångörenin GPS-koordinaatit ovat:

    • latitudi (N): 63° 20′ 28,430″
    • longitudi (E): 21° 42′ 58,014″

Miksi kuvan alapuolella oleva teksti on kaventunut, kun editoin tekstejä lisäämällä järjestämättömän listan ja alkuperäistä  500 x 375 pikselin kuvaa siirsin? Luulin kaventunissen johtuneen kuvan siirrosta ja kokeilin korvata kuvan ensin kaksi kertaa suuremmalla. Ei auttanut. Lopuksi sijoitin tekstin alkuun alkuperäisestä vähän isomman eli 600×400 pikselin kuvan. Muokkausmoodissa ei teksti kavennu, mutta varsinaisella sivustolla kyllä.

Eli mikä klikkaaa?


Stångörenin suojainen sijainti

Stångörenin saarta suojaavat kaakko-/eteläsektorissa Värlax ja sen pohjoispuolen saaret.

Lounais-/länsi-/pohjoiskoillissektorissa suojana on puolestaan Köklotin pohjoispuolen tiheä saaristo, jonka läpi länsi-itäsuunnassa kulkee vain kapeita, matalia ja kivikkoisia salmia.

Koillis-/kaakkoissektorissa on myös muutamia suojaavia saaria. Vain erityisen kovat Östra Gloppetilta puhaltavat pohjois-, koillis- tai itätuulet saattavat haitata veneilyä ja kalastusta saaren lähistöllä, lähinnä sen itäpuolisilla vesialueilla.


Venereitit Stångöreniin – PÄIVITÄ TEKSTEJÄ JA LINKKEJÄ!

Saareen pääsee veneellä kätevimmin Köklotin pohjoisimmasta Norrskatan (Sprättonören) -pienvenesatamasta, joka sijaitsee vajaan 40 km päässä Vaasasta. Norrskatassa (Sprättonörenissä) on veneenlaskuluiska (luiskasta on kuva edellisessä linkissä) ja satamasta lähtee ulos 1,0 m veneväylä.

Stångöreniin johtaa pari pienemmille veneille vaatimattomasti merkittyä reittiä saarten välisten salmien (Mjösund ja Snäruskärsströmmen) kautta. Lyhin Mjösundin reitti kulkee Yttre Hamnskärin ja Övre Hamnskärin välisestä Mjösundista, jossa on jotensakin merkitty veneväylä. Venematkaa on Mjösundin kautta Stångöreniin noin 5,5 km.

Suuremmilla veneillä ja matalan veden aikana on kuitenkin viisainta kiertää 3,8 m syvyistä laivaväylää Yttre Uddskäret pohjoisesta kiertäen, ja jatkaen Laxenin saaren länsipuolelta etelään. Stångörenin pohjoiskärjessä sijaitsevat viitat ja kolmiot ohjaavat sieltä lähestyvän veneen n. 1,5 m matalikon yli saaren länsirannan laitureihin. Tämän pohjoisen Yttre Uddskäretin reitin kautta venematkaa kertyy Stångöreniin noin 8,5 km.


Reittipisteet: Norrskata (Sprättonören) – VUK:n Stångörenin kalastustukikohta

Eteläisin salmireitti Mjösundista Yttre ja Övre Hamnskärin välistä

Miten tehdään solukko/taulukko, joka vastaa alla olevaa?

Reittipisteen kuvaus Latitudi (N) Longitudi (E)
1. Ulos Norsskatasta 63º 19’ 07,2’’ 021º 39’ 30,1’’

Pohjoisin väyläreitti Yttre Uddskäret kiertäen

Reittipisteen kuvaus Latitudi (N) Longitudi (E)
1. Ulos Norsskatasta 63º 19’ 07,2’’ 021º 39’ 30,1’’
2. Portti 1 63º 19’ 07,2’’ 021º 39’ 31,7’’
3. Portti 2 63º 19’ 26,9’’ 021º 39’ 41,9’’
4. Skogskär etelä 63º 19’ 47,9’’ 021º 39’ 58,0’’
5. Skogskär itä 63º 19’ 52,8’’ 021º 40’ 17,4’’
6. Hattören länsi 63º 20’ 32,5’’ 021º 40’ 39,5’’
7. Uddgrunnet länsi 63º 20’ 52,0’’ 021º 40’ 49,0’’
8. Uddgrunnet luode 63º 21’ 02,0’’ 021º 41’ 10,0’’
9. Yttre Uddskäret luode 63º 21’ 14,5’’ 021º 42’ 26,0’’
10. Yttre Uddskäret pohjoinen 63º 21’ 14,0’’ 021º 42’ 49,6’’
11. Yttre Uddskäret koilliskärki 63º 21’ 06,4’’ 021º 43’ 09,7’’
12. Huom! Väylän matalin ja kapein kohta. 63º 20’ 41,0’’ 021º 43’ 10,6’’
13. Stångören pohjoinen 63º 20’ 35,0’’ 021º 43’ 09,7’’
14. Stångören 63º 20’ 27,7’’ 021º 43’ 07,2’’

Stångörenin venelaiturit – Näihin päivitystä kuvien osalta!!!

Stångörenin saaressa on neljä laituria, joista länsirannalla on kolme. Niiden edessä on syvyyttä noin 2-3,5 m. Venepoijuja on 8 kpl, mutta laitureihin mahtuu kiinnittymään suurempikin määrä veneitä. Neljäs laituri on syvällä, mutta tuulille avoimemmalla itärannalla.

Väinölä-mökin edustan laiturit (2 kpl)
Itärannan laituri
Koivunlehti-mokki, varastovaja ja laituri

 


Stångörenin rakennukset ja muu varustus – Näihin päivitystä kuvien ja tekstien osalta!!!

Suurin osa saareen rakennetusta varustuksesta sijaitsee saaren suojaisella länsirannalla. Siellä on kaksi lämmitettävää mökkiä: Koivunlehti (7 aikuiselle) ja Väinölän saunamökki (4 aikuiselle). Väinölän yhteydessä on puuvaja, sauna, pieni keittonurkkaus ja suuri katettu terassi, jossa on 8-10 hengen ruokapöytä. Väinölän takana on puulato ja vieressä katettu grillikatos, jonka ympärille mahtuu iltaa viettämään suurempikin joukko. Väinölän edessä sijaitsevista kahdesta laiturista suurempi toimii tarvittaessa jopa tanssilaiturina.

Väinölä ”tanssilaiturilta” katsoen
Grillikatos Väinölän vieressä

 

Näkymä Väinölästä luoteeseen

Koivunlehti-mökin lähellä on savustuskaappi ja maahan upotettu kylmäsäilytystila sekä rannassa varastovaja laiturin yhteydessä. Saaren koillispuolella on kaksi pienempää lähinnä lämpimän kauden yöpymiseen tarkoitettua 2-4 hengen mökkiä. Yhteensä saaren mökkeihin mahtuu yöpymään n. 20 henkeä. Teltoille on saaressa muutamia rakennettuja levytasoja sekä sopivaa maapohjaa. Saaressa on pieni soutuvene, jota voi käyttää lähialueilla liikuttaessa. Sähkövaloa saadaan agregaatista (omat bensat on tuotava mukana). Ulkokäymälöitä on kaksi, toinen Väinölän pohjoispuolella ja toinen Koivunlehden eteläpuolella.

Puulato Väinölän takana
Koivunlehti ja rantalaiturin varastovaja
Varastovajan kalankäsittelypaikka
Saaren koillispuolella sijaitsevat kaksi pikkumökkiä
Toinen pikkumökeistä takapuolelta

Stångöreniä ympäröivät kalavedet ja kalastusoikeudet – Näihin päivitystä tekstien ja linkkien osalta!!!

Melkein avomeren tuntumassa sijaitsevan saaren lähistöltä löytyy monipuolisia kalapaikkoja. Köklotin ja Värlaxin suojaiset saaristot ovat aivan vieressä. Eteläiseen suureen Värlaxin saareen on noin 3 km matka pienempien saarten lomitse. Pohjoisessa noin 5-15 km etäisyydellä sijaitsee laaja 365 saaren Mikkelinsaarten saaristo. Läntisen Köklotin saariston länsipuolella on puolestaan Punakarien saaristo. Saaren itäpuolella Stångörsgrundetista lähtien avautuu Östra Gloppetin avoin selkä, jonka kautta Kyrönjoen vedet purkautuvat Pohjanlahdelle.

Yleisimmät urheilukalastussaaliskalat ovat hauki, ahven ja meritaimen. Hauki on alueen ehdoton ykkössaaliskala ja niitä on runsaasti.

Stångörenissä ja sitä ympäröivillä vesialueilla voidaan kalastaa jokamiehenkalastusoikeuksien (onkiminen ja pilkintä) lisäksi Länsi-Suomen viehekalastusmaksulla/-luvalla tai kalastettavan vesialueen omistajan tai haltijan myöntämällä maksulla/-luvalla, jotka edellyttävät kaikilta 18-64 vuotiailta myös valtion kalastuksenhoitomaksun maksamisen. Kalastus – mitä lupia tarvitsen?

Stångören-saaren ympäristön/lähialueen vedet kuuluvat Södra Jungsundin osakaskunnalle.
Södra Jungsundin viehekalastusluvat.

Vaasan Urheilukalastajat ry:llä (VUK) on oikeus verkkokalastaa Södra Jungsundin kylän yhteisillä vesialueilla (499-409-876-1 Vattenområde) Stångören-saaren (kiinteistötunnus 499-409-3-34) ns. manttaalioikeuteensa ja sen mukaiseen Södra Jungsunds vattendelägarlag’n osakkuteen perustuen. Sen vesialueiden vapaa-ajan kalastusluvat on järjestetty seuraavasti osakkaille:

 • Kaikilla osakkailla on samansuuruinen oikeus enintään 10 kalastusverkolla kalastamiseen
 • Yksi (1) katiska vastaa yhtä (1) kalastusverkkoa

VUK on jakanut edellä mainitun kalastusoikeutensa jakamisen jäsenilleen seuraavasti:

 • Kalastusoikeutta voi käyttää Stångöreniin tuleva VUK:n jäsen.
 • Kalastusoikeutta osoittava lupanumero on Stångörenin Väinölä-mökin ilmoitustaululla. Lupanumeroa tulee käyttää kaikissa toisistaan erillisissä pyydyksissä muodossa: SJ numero.
 • Mikäli useampi jäsen haluaa jakaa kalastusoikeuden käytön jäsenet jakavat sen keskinäisen sopimuksensa mukaan tai muuten tasapuolisesti sekä pyydysyksikköjen määrän ja pyydystämisaikojen suhteen.
 • Kalastusoikeuden väärinkäytöstä VUK:lle ja väärinkäyttäjälle aiheutuvista kaikista seuraamuksista ja vahingoista vastaa yksin väärinkäyttäjä.

Stångörenin vuokraus- ja käyttöohjeet

VUK:n jäsenet saavat vuokrata mökkien avainta:
– VUK:n toimistolta, Kirvesmiehenkatu 13, torstaisin klo 17-19 tai
– Kumi-Järviseltä, Tiilitehtaankatu 47, arkisin klo 8-17 ja lauantaisin klo 9-13

Stångörenin maksut ja käyttösäännöt (päivitä käyttösäännöt!) Tukikohtaa vuokrataan sopimuksen mukaan myös ulkopuolisille VUK:n sääntöjen mukaiseen urheilukalastusta edistävään toimintaan. Etusijalla ovat VUK:n kanssa samaan keskusliittoon kuuluvat urheilu- ja vapaa-ajankalastajaseurat ja niiden jäsenet – erityisesti nuorisojäsenet. Muista vuokraajista, suuremmista ryhmistä ja pitemmistä vuokra-ajoista sovitaan erikseen. Venekuljetukset järjestetään tarvittaessa sopimuksen mukaan. Stångörenissä on järjestetty mm. suosittuja nuorison kalastusleirejä.

Tukikohtaan ja sen vuokraukseen liittyviä asioita hoitaa ensisijaisesti
rakennustoimikunnan puheenjohtaja/kokoonkutsuja.


Linkkejä Stångöreniin ja sen lähialueille

PÄIVITÄ JA KORJAA!!! Karttoja lähialueelta

Muuta lähialueelta